Siemens OLM Profibus – Optical, Giải pháp truyền tín hiệu xa 3km 6GK1 503-3CB00

Hướng dẫn bạn sử dụng Bộ chuyển đổi Profibus qua cáp quang OLM Profibus Optical Module 6GK1 503-3CB00 để truyền tín hiệu đi xa 3000m (3km).

Hướng dẫn đấu nối nguồn điện, setting Switch, đấu nối cáp quang.

Các mã hàng có thể sử dụng cho video này:

SIMATIC NET OLM / P11 V4.0 6GK1 503-2CA00

SIMATIC NET OLM / P12 V4.0 6GK1 503-3CA00

SIMATIC NET OLM / P22 V4.0 6GK1 503-4CA00

SIMATIC NET OLM / G11 V4.0 6GK1 503-2CB00

SIMATIC NET OLM / G12 V4.0 6GK1 503-3CB00

SIMATIC NET OLM / G22 V4.0 6GK1 503-4CB00

SIMATIC NET OLM / G12-EEC V4.0 6GK1 503-3CD00

SIMATIC NET OLM / G11-1300 V4.0 6GK1 503-2CC00

SIMATIC NET OLM / G12-1300 V4.0 6GK1 503-3CC00

Xem thêm sản phẩm Siemens OLM Profibus

Tác giả: Truong Vu of MegaTV