Hướng dẫn test JOG Biến tần, Servo Siemens Sinamics bằng Scout

Hướng dẫn Sử dụng phần mềm SIMOTION SCOUT V5.2 để test JOG cho Servo hoặc Biến tần Siemens Sinamics S120

  • Sử dụng chức năng trong Control Panel.
  • Video còn hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Automatic Config trong phần mềm để tự cấu hình hardware và bỏ lỗi Topogy khi cài đặt.
  • Config, cài đặt cổng LAN trên máy tính để kết nối bộ Cu320 với Máy tính bằng phần mềm thông qua cổng LAN X127 trên CPU test JOG motor Siemens Simotic Chuẩn Cliq các mã 1FK7, 1FT7,…
  • Dễ hiểu, trực quan, do các kỹ sư lành nghề của MegaTV biên soạn.