Lập trình PLC FX3U điều khiển nhiều Biến tần bằng truyền thông FX3U-485BD RS485

▶️Lập trình PLC FX3U điều khiển nhiều Biến tần bằng truyền thông FX3U-485BD RS485. Mở rộng max 8 biến tần. lập trình mô phỏng trên màn hình HMI Mitsubishi GOT1000

✅Tiết kiệm chi phí mua Module Analog (Khá mắc nếu mua từ 4CH trở lên)

✅ Tốc độ xử lý nhanh, linh hoạt trong điều khiển.

✔️Nội dung chính:

☑️Lịch sử ra đời PLC

☑️Hướng dẫn lập trình và giải thích ý nghĩa các lệnh, tận răng cho các bạn chỉ việc “xơi”.

☑️ Cài đặt biến tần từng thông số, cầm tay chỉ việc.

☑️ Đấu nối truyền thông FX3U-485BD và Biến tần.

☑️ Mô phỏng hiển thị trên HMI

? NHẬN CODE LADER VÀ HMI FREE (Bao gồm cả comment hướng dẫn) với điều khoản đơn giản như đan rổ: ?Like page, ???Tag 5 bạn cùng lĩnh vực, ? Share lên 5 nhóm Điện – cơ khí – tự động mà bạn là thành viên.