Hướng dẫn cài đặt thông số và test JOG cho Servo Mitsubishi MR-J2S bằng máy tính FULL

Video Chỉ bạn cách setup – cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi MR-J2S bằng phần mềm trên máy tính bản Full – gồm test JOG

  • Hướng dẫn Upload và lưu thông số MR-J2S
  • Hướng dẫn Download thông số từ Servo MR-J2S có sẵn
  • Test JOG cho Servo bằng phần mềm trên máy tính
  • Factory Default thông số về mặc định Nhà sản xuất
  • Cài đặt các thông số chi tiết