Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần KEB F5 Multi Part 1

Hướng dẫn cài đặt và hiệu chỉnh các thông số cơ Bản Biến tần KEb F5 Multi chạy chế độ vòng hở Open Loop V/f, dễ hiểu, Video FullHD.

Test Biến tần với các thông số cơ bản User parameter.

MegaTV biên soạn gồm 2 phần:

Phần 1: Cài đặt các thông số cơ bản từ CP.00 đến CP.36

bao gồm:

  • Cp.10: Control Mode, điều khiển Biến tần Keb F5 chạy chế độ V/f Open loop, không phản hồi encoder
  • Cp.xx: Thông số đông cơ
  • Cp.xx: Thời gian tăng tốc giảm tốc
  • Cp.xx: Tần số sóng mang
  • Cp.xx: Điều khiển ngõ ra Relay, cài đặt chế độ khác…

Phần 2: Cài đặt Full thông số trong mục Application cho KEB F5: Nhập password mở khoá thông số Cài đặt các thông số nâng cao Mời bạn đón xem