PLC LG LS

Video hướng dẫn sử dụng, lập trình, kết nối PLC LG LS với phần mềm KGWIN và XG5000, Tập lệnh lập trình các dòng PLC Master k80S, K200S, K120S, K300S, XGK, …