Quá dễ! Cài đặt Servo MR-J2S và test JOG bằng bàn phím FULL

Video Hướng dẫn bạn cài đặt thông số, test JOG Servo Mitsubishi MR-J2S bằng bàn phím

  • Hướng dẫn truy cập và cài đặt thông số
  • Hiển thị Lỗi ALarm với 05 lỗi gần nhất
  • Hiển thị cảnh báo Warning
  • Test JOG chạy thuận, nghịch bằng bàn phím