Power regulator điều khiển nhiệt độ công suất lớn 1/3PHA 50-800A