Hướng dẫn sử dụng cảm biến màu SICK KT5G-2P1111 – Contrast Sensors

Hướng dẫn bạn sử dụng cảm biến màu SICK KT5G-2P1111, Contrast sensor để bắt một màu hay vạch màu bất kỳ.

Ứng dụng trong ngành bao bì nhựa, in ấn, máy cắt, hiệu chỉnh vị trí cho màng tránh bị lệch tâm.

Video có hình ảnh cảm biến SICK và giải thích chi tiết cách Chuyển chế độ Dark ON/ Light ON và Teach cho cảm biến bắt được màu sắc bất kỳ. Sử dụng độ tương phản của màu.

Tác giả: TruongVu of MegaTV