HMI Mitsubishi Hướng dẫn Calib cảm ứng và chỉnh độ sáng LCD

Video hướng dẫn test, calib, hiệu chỉnh lại điểm cảm ứng và lcd sau khi sửa chữa màn hình Mitsubishi GOT1000

Video hướng dẫn chi tiết bạn cách thức bạn thực hiện, fullHD

Biên soạn: Truong Vu of MegaTV