Bộ đôi siêu cảm biến Quang xa 60m SICK WE24-2V530 va WS24-2D530

Test Bộ đôi cảm biến Quang thu phát riêng Sick WE24-2V530 và WS24-2D530 khoảng cách phát hiện xa 60 mét.

Sử dụng thành một bộ trong các ứng dụng phát hiện vật thể đi qua băng chuyển có chiều dài lớn trong các ngành như: Gỗ, NGK, Bia rượu,….

Dùng để phát hiện vật thể ở xa, các cảm biến quang thông thường chỉ được khoảng vài mét.

Video test với khoảng cách ngắn.

Tác giả: TruongVu of MegaTV