Tổng hợp tài liệu màn hình Proface GP2000 Manual, Catalog, Replace Guide

Tổng hợp tài Liệu màn hình Proface GP2000 bao gồm:

  1. Catalog màn hình Proface GP2000, thông số kỹ thuật:
  2. Hướng dẫn chuyển đổi màn hình Proface từ mã cũ sang mã mới GP2000 to GP4000 Replace Guide:
  3. Kết nối truyền thông giữa Màn hình Proface và PLC các hãng, sơ đồ chân và hướng dẫn setting tất cả các dòng từ GP2000 đến GP4000: