Tổng hợp tài liệu Màn hình Monitouch Fuji Hakko V8 Series Catalog, Manual, PLC Connection

Tổng hợp tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Catalog, thông số kỹ thuật màn hình Monitouch Fuji V8:

  1. Monitouch V8 Catalog:
  2. Fuji Hakko V8 PLC Connection Manual:
  3. Fuji V8 Hardware Sơ đồ chân truyền thông:
  4. Chuyển đổi màn hình từ V6, V7 sang V8, UG sang V8:
    ,