Phần mềm Lenze Engineer V2.3, Servo 9400, 8400

Phần mềm Sử dụng cho biến tần lenze 8400, Servo lenze 9400

Dùng để Config và lập trình, cài đặt thông số cho Biến tần lenze

Tên phần mềm: Lenze Engineer V2.3

Link Download trực tiếp

https://drive.google.com/open?id=1qlXmU4fVg1IyDF7LXzN4bxqAcvNGub11