Phần mềm Lenze Easy starter V1.16

Phần mềm chuẩn đoán vận hành cho Biến tần Lenze tất cả các dòng i500, 8400, 9400, 9300, 8200,…

Link Download: https://drive.google.com/open?id=14xohDFrQSS0S3iFdB4jZo0CrOuLA_Unt