Pepper+Fuchs DK20-9,5/110/124 No. 418074 User Manual

Hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật cảm biến màu, cảm biến bắt vạch màu máy in Pepper Fuchs DK20-9,5/110/124 No. 418074 User Manual: https://drive.google.com/open?id=1BYry9ZQhT6W6xJu_EjYQ8I_78JAtQUXM