Motrona CT150 Operating Instruction

Hướng dẫn vận hàng và Commisioning Bộ Motrona CT150, bộ điều khiển dao cắt Quay tự động:

Motrona CT150 Operating Instruction: https://drive.google.com/open?id=15JPx9tH8THRTviWkeKicpyuJ9hVJwuvI