Hướng dẫn sử dụng chức năng mất nguồn Main Fails

Đối với một số thiết bị sau khi mất nguồn ta sẽ không sử dụng được nữa, làm gián đoạn cả một quá trình hoạt động của bộ máy sản xuất. Do đó chúng tôi đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng mất nguồn Mail Fails cho bạn đọc cùng tham khảo,  giúp hạn chế tối đa những sự cố có thể xảy ra

https://drive.google.com/open?id=10gYNb3HSsstOcR8t1deLIiXm3c88Tiwg