Hướng dẫn sử dụng Biến tần Cutes CT2000ES Manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho dòng biến tần Cutes CT2000ES. Mô tả chi tiết thông tin sản phẩm cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất.

https://drive.google.com/open?id=11ztuRZhjhZyVUBikKghszKNfJhd8-TgG