Hướng dẫn sử dụng ABB ASC355 5K5

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dòng Biến tần ABB ASC355 5K5 Áp suất 0 – 5BAR.

https://drive.google.com/open?id=1xGKZxVCr47Iu0yR0upsakiLeKSa-8e0e