Hướng dẫn chuyển đổi Profibus từ VLT5000 sang FC300, FC302

Tài liệu hướng dẫn cách chuyển đổi Profibus từ VLT5000 sang FC300 và FC302 chi tiết.

https://drive.google.com/open?id=1zjlkuUHk7Ddw3xl7JQg26k3HZeNwODPz