Hướng dẫn cài đặt công tắc ngoài, biến trở ngoài của Biến tần Danfoss FC300

Tài liệu hướng dẫn cách cài đặt công tắc ngoài và biến trở ngoài của dòng biến tần Danfoss FC300

https://drive.google.com/open?id=1H5iAm_k1c-MVKZLbbqOnEQL5viVKTr-U