Hướng dẫn cài đặt biến tần Mitsubishi FR- V500

Tài liệu hướng dẫn cài đặt biến tần Mitsubishi FR- V500, giúp bạn đọc có những thông tin chi tiết, đầy đủ về các cách sử dụng, lắp đặt cũng như các thông số kỹ thuật của dòng biến tần Mitsubishi.

https://drive.google.com/open?id=1X8eCx67XKK8B9gsDPHEdyx73oGoUxz17