Frenic 5000VG7S Catalog

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dòng Frenic 5000VG7S Catalog, cung cấp cho bạn đọc đầy đủ những thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật về dòng biến tần Frenic 5000VG7S

https://drive.google.com/open?id=1cJHq-nr9oM8iCVPuXVZGS87PhymIPT97