Catalog Mitsubishi A700

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ Catalog Mitsubishi A700, giúp bạn có cái nhìn tổng quát và các thông tin từ cơ bản đến nâng cao của dòng biến tần Mitsubishi

https://drive.google.com/open?id=17F3qL-39vhPWJs8MyJ8Kot8TGtmcxvVp