Biến tần VFC1200 A12

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần TECO VFC1200 A12

https://drive.google.com/open?id=1MXK4NcN9trZW4flu861U4SeMPBiiy1wa