Biến tần VFC 1200 A13 CN

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần VFC 1200 A13 CN

https://drive.google.com/open?id=1F49t0En7uUjw_DowO7mz2Lt6bQRSqzCv