Software

Phần mềm lập trình, kết nối, Software Download, Firmware

Phần mềm Lenze Easy starter V1.16

Phần mềm chuẩn đoán vận hành cho Biến tần Lenze tất cả các dòng i500, 8400, 9400, 9300, 8200,… Link Download: https://drive.google.com/open?id=14xohDFrQSS0S3iFdB4jZo0CrOuLA_Unt

Xem thêm