PLC Yaskawa

Video hướng dẫn sử dụng, lập trình, kết nối PLC Yaskawa với phần mềm CP717 VÀ MPE720, Tập lệnh lập trình các dòng PLC CP9200, MP920, MP930,…