PLC MITSUBISHI

Video hướng dẫn sử dụng, lập trình, kết nối PLC Mitsubishi với phần mềm GX Developer và GX Works, Tập lệnh lập trình các dòng PLC FX, Q, A