Biến tần Lenze

Hướng dẫn cài đặt đấu nối Biến tần Lenze các dòng 9300, 9400, 8200, 8400 chi tiết. Hướng dẫn copy thông số cho biến tần bằng bàn phím. cài đặt thông số cho Biến tần, Servo Lenze 9300 bằng phần mềm GLOBAL DRIVE CON TROL