AC Servo

Chuyên trang VIDEO hướng dẫn cài đặt Servo: OMRON, PANASONIC, DELTA, YASKAWA, MITSUBISHI. Hướng dẫn sử dụng phần mềm đẻ cài đặt thông số cho Servo bằng máy tính. Thực hiện bởi: MegaTV